Categories
Quốc tế

Về xây dựng thánh lăng Đức Abdul-baha

Vào dịp Ridvan 2019 Tòa Công lý Quốc tế đã công bố việc xây một Thánh Lăng tương xứng cho cương vị của Đức Abdul-Baha nằm trên đường lưỡi liềm giữa các Thánh Lăng tại Akka và Haifa. Địa điểm được chọn lựa là gần với khu vườn Ridvan tại Akka, Israel. Nơi mà những […]

Categories
Phim và hình ảnh Quốc tế

Phim: Thánh lăng Đức Bab tại Haifa, Israel

Thánh lăng Đức Bab là một công trình kiến trúc đặt ở Haifa, Israel, nơi đặt di hài của Đức Bab – Người sáng lập Tôn giáo Babi và là Đấng Tiền Phong thông báo sự đến của Đức Baha’u’llah – Đấng Sáng lập Tôn giáo Baha’i, Thánh lăng được coi là một trong hai […]

Categories
Phim và hình ảnh Quốc tế

Phim: Từ bóng tối đến ánh sáng

Năm 1987, bắt đầu khởi công việc xây dựng 18 khu vòng cung ở trên và dưới Thánh lăng Đức Bab và những khu vòng cung này đại diện cho mười tám môn đệ đầu tiên của Đức Bab. Các khu vòng cung được mở cửa cho công chúng vào năm 2001, với sự hiện […]