Một nhóm thiếu niên chăm sóc môi trường sống

Một nhóm thiếu niên tại Đà Nẵng phụng sự bà con làng xóm bằng cách chăm sóc môi trường sống tại địa phương của mình.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan