Khóa giáo lý Baha’i mùa hè tại Đà Nẵng

Trong dịp hè năm nay, cộng đồng Đà Nẵng đã tổ chức trại hè dành cho các bạn thanh niên và thiếu niên diễn ra tại Trung tâm Baha’i Đà Nẵng.

Tại trại hè, các bạn đã học tập tài liệu sách của Viện Ruhi. Khi học tập các bạn đã thảo luận rất sôi nổi về các câu Thánh Thư trong sách. Sau đó các bạn cùng vui chơi, cùng phát biểu trả lời các bài tập, và cùng chia sẻ câu hỏi : “Làm sao để thế giới trở nên tốt đẹp hơn?”


Bài viết liên quan