Đặc tính phi chính trị của việc bầu cử Baha’i

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i“.

TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI VÀ THƯ VIẾT THEO LỆNH ĐỨC SHOGHI EFFENDI

Hãy lưu ý, hãy lưu ý đến phương pháp tệ hại của phe phái tại các nước ở phương tây xa lạ, như vận động ngầm, bè phái hay chiến dịch tuyên truyền – những hành vi chỉ nghe cũng đã thấy ghê tởm – đừng bao giờ để những hành vi đó xen vào cộng đồng Baha’i, tạo bất cứ ảnh hưởng nào tới các tín hữu, vì như thế sẽ làm hỏng mất tinh tâm linh.

Thư ngày 30/1/1923 do Đức Shoghi Effendi gửi một Hội đồng Tinh thần dịch từ tiếng Ba Tư (19)

Phiếu bầu của mỗi người cần phải được giữ kín. Không được đề cử dưới bất cứ hình thức nào. Các đạo hữu cần tránh những phương cách và những hành vi của các chính trị gia. Các đạo hữu phải hướng trọn về Thượng Đế, và với động cơ trong sạch, tinh thần tự do và trái tim thánh thiện, hãy tham gia vào việc bầu cử…

Thư ngày 16/1/1932 viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi gửi một Hội đồng Tinh thần – dịch từ tiếng Ba tư (20)

Các đạo hữu hãy chú tâm hết mức để tiến hành bầu cử một cách tự do, phổ thông và bỏ phiếu kín. Mọi hình thức vận động ngầm, gian lận, cấu kết và gây áp lực cần phải được ngăn chặn và cấm đoán.

Thư ngày 8/3/1932 viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi gởi một Hội đồng Tinh thần Địa phương- dịch từ tiếng Ba Tư (21)

Sức mạnh và sự tiến bộ của cộng đồng Baha’i phụ thuộc vào việc bầu chọn những linh hồn trong sạch, chân thực và tích cực… vận động bầu cử là không được phép…

Thư ngày 9/4/1932 viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi gửi một Hội đồng Tinh thần Địa phương – dịch từ tiếng Ba tư (22)

TRÍCH THƯ VIẾT THEO LỆNH TOÀ CÔNG LÝ QUỐC TẾ

Như các đạo hữu đã biết rõ, phương pháp bầu cử của Baha’i khác hoàn toàn với phương pháp bầu cử trong các hệ thống chính trị. Đức Giáo hộ đáng kính đã chỉ ra cho chúng ta rằng nếu chúng ta theo phương pháp của các chính trị gia trong các cuộc bầu cử Baha’i, những hiểu lầm và khác biệt sẽ nảy sinh, sẽ có những hỗn loạn và nhầm lẫn, những hành vi sai trái sẽ có thể xuất hiện và sự tin tưởng vào Thượng Đế của cộng đồng Baha’i sẽ bị đánh mất. Từ sự cảnh báo quan trọng đó, chúng ta cần phải luôn luôn thận trọng hết mức để sự trong sạch và tinh thần thánh thiện của các cuộc bầu cử Baha’i được duy trì và bảo tồn.

Khi một tín đồ thấy có hiện tượng một số người Baha’i chưa chín chắn hoặc thiếu kinh nghiệm có xu hướng vận động bầu cử, thay vì bị cám dỗ bắt chước họ, người ấy phải kiên quyết, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm, đứng lên và thông qua hệ thống quản trị thực hiện các bước đúng đắn giúp xoá bỏ những xu hướng như thế và làm trong sạch cộng đồng Baha’i khỏi những ảnh hưởng xấu xa đó.

Thư ngày 6/12/1971 gửi một cá nhân tín đồ (23)

. . .người Baha’i, đặc biệt những người Baha’i nổi bật, cần tránh làm những việc có thể tạo ra những cảm giác sai lệnh và khiến một người Baha’i chưa được thông tin cho rằng đó là một hình thức vận động tranh cử.

Thư ngày 15/4/1986 gửi một Hội đồng Tinh thần Quốc gia (24)

Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan