Categories
Phim và hình ảnh Trong nước

Những tín đồ Baha’i trong cả nước tham gia cuộc bầu cử đại biểu độc đáo

Bầu cử Baha’i là một thể thức bầu cử tâm linh mang tính chất thiêng liêng thánh thiện, khác biệt hoàn toàn với thể thức bầu cử mà chúng ta thường thấy ở ngoài đời. Sự khác biệt đó thể hiện ở các điểm căn bản sau: Hoàn toàn tâm linh, thánh thiện; không có […]

Categories
Phim và hình ảnh Trong nước

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 11 của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam

Lễ Khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 11 của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam diễn ra vào ngày 27/05/2018 tại Trung tâm Baha’i Đà Nẵng, đến dự có các Đại diện các Cơ quan Chính quyền như sau: Ông Vũ Chiến Thắng – Trưởng Ban Ban Tôn giáo Chính […]

Categories
Nguyên lý

Vai trò của Hội đồng Tinh thần Quốc gia

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i”. TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI HOẶC THEO LỆNH ĐỨC SHOGHI EFFENDI Việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội sẽ do Hội đồng […]

Categories
Nguyên lý

Tham gia vào bầu cử

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i”. TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI Các Hội đồng Tinh thần Địa phương sẽ được các tín đồ bầu trực tiếp, và mọi tín hữu từ 21 […]

Categories
Nguyên lý

Không có đề cử

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i”. TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI VÀ THƯ VIẾT THEO LỆNH ĐỨC SHOGHI EFFENDI Tôi cảm thấy rằng việc đề cử các cá nhân trước cuộc bầu […]

Categories
Nguyên lý

Đặc tính phi chính trị của việc bầu cử Baha’i

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i“. TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI VÀ THƯ VIẾT THEO LỆNH ĐỨC SHOGHI EFFENDI Hãy lưu ý, hãy lưu ý đến phương pháp tệ hại của phe […]

Categories
Nguyên lý

Phẩm chất của những người được chọn bầu

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i”. TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI Cần quan tâm sâu sắc đến khả năng thực sự và những thành đạt hiện tại của tín đồ và chỉ […]

Categories
Nguyên lý

Sự thánh thiện và bản chất của bầu cử Baha’i

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i”. TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI VÀ THƯ VIẾT THEO LỆNH CỦA NGÀI Vào ngày bầu cử, tất cả các tín hữu phải toàn tâm tham […]