Phim: Chương trình giải phóng năng lực thiếu niên tại Đà Nẵng

“… chương trình tăng lực tâm linh cho thiếu niên là một biểu lộ khác về bước tiến văn hóa trong cộng đồng Baha’i. Trong khi các xu thế toàn cầu tung ra hình ảnh về nhóm tuổi này là vấn đề nan giải, bị mất hút trong gọng kềm của sự biến đổi phức tạp về thể chất và xúc cảm, ù lì và tự hủy hoại, thì cộng đồng Baha’i – trong ngôn ngữ sử dụng cũng như trong phương pháp thực thi – đang quả quyết tiến tới theo hướng ngược lại, chỉ thấy nơi các thiếu niên lòng vị tha, ý thức sắc bén về sự công bằng, nhiệt tình học hỏi về vũ trụ và muốn đóng góp vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn……thiếu niên ở các nước trên khắp hành tinh này đã lên tiếng phát biểu suy nghĩ của mình với tư cách là những người tham gia chương trình và xác định giá trị của tầm nhìn này…. chương trình giúp các em mở rộng ý thức trong tìm tòi thực tại đã giúp các em phân tích các lực lượng xây dựng và phá hoại tác động trên xã hội và nhận biết ảnh hưởng của những lực lượng này tác động như thế nào trên tư tưởng và hành động của các em, mài sắc nhận thức tâm linh của các em, nâng cao sức mạnh diễn đạt của các em và củng cố cấu trúc đạo đức sẽ phục vụ cho các em suốt đời. Ở vào cái tuổi trí tuệ đâm chồi, các năng lực tinh thần và vật chất trở nên sẵn sàng cho các em, các em được trao cho công cụ cần thiết để chiến đấu với những lực lượng có thể tước đoạt bản sắc thực của các em là những sinh linh cao quí và biết làm việc vì điều thiện chung”

Xem thêm: Chương trình Giải phóng Năng lực Thiếu niên (video).


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan