Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp đoàn Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam

Ngày 4/8/2017, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Dương Ngọc Tấn đã tiếp đoàn Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam do ông Nguyễn Thức, Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn. 

Tham dự buổi tiếp có ông Dương Văn Khá, Chánh Văn phòng ban và ông Nguyễn Ánh Chức, Vụ trưởng vụ Các tôn giáo khác Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thức, Chủ tịch Hội đồng thông báo một số hoạt động của Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam trong thời gian qua và cảm ơn Ban Tôn giáo Chính phủ đã tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam. Ông cũng gửi lời chúc mừng tới toàn thể lãnh đạo ban và cán bộ Ban Tôn giáo Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ và ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 – 2/8/2017).

Thay mặt cho lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Dương Ngọc Tấn biểu dương những đóng góp của cộng đồng Tôn giáo Baha’i với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Ông cũng chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ (2017-2018). Ông hy vọng rằng trong thời gian tới Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam tiếp tục động viên tín đồ chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đoàn Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam chúc mừng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Trích từ trang Web của Ban Tôn giáo Chính phủ

http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/254/0/11632/Lanh_dao_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_tiep_doan_Hoi_dong_Tinh_than_Ton_giao_Baha_i_Viet_Nam


Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan