Phim: Cộng đồng Baha’i Hà Nội thăm chính quyền Tp. Hà Nội nhân dịp 200 năm Giáng sinh Đức Baha’u’llah

Cộng đồng Baha’i Hà Nội thăm chính quyền Tp. Hà Nội nhân dịp 200 năm Giáng sinh Đức Baha’u’llah 1817-2017.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan