Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm 200 năm Thánh lễ Giáng sinh Đức Baha’u’llah

Ngày 22/10, tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã tổ chức Kỷ niệm 200 năm ngày Giáng sinh của Đức Baha’u’llah. Trước đây, những đại diện Cộng đồng tôn giáo Baha’i La Gi đã đến thăm Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận.