Phim: Kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Baha’u’llah tại Đà Nẵng

Cộng đồng tôn giáo Baha’i tại Đà Nẵng đã mời những người hàng xóm của họ đến dự lễ kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Baha’u’llah tại Trung tâm Baha’i Đà Nẵng.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan