Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Kỷ niệm 200 năm ngày Giáng sinh của Đức Baha’u’llah, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gởi thư chúc mừng đến Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam. Toàn văn bức thư như sau:


Nhân dịp kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo tổ của tôn giáo Baha’i, thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tôi rất phấn khởi, tin tưởng và ghi nhận Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam dã thấm nhuần lời dạy của Đức Baha’u’llah, luôn có nhiều đóng góp tích cực trong sự gắn kết giữa các tôn giáo, tiếp tục làm cho sự hiểu biết, đói thoại lẫn nhau giữa các cá nhân, tổ chúc tôn giáo, tin ngưỡng khác nhau. Tôi hy vọng rằng những hoạt động đóng góp của Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy hơn nữa trong thời gian tới, tín dồ tôn giáo Baha’i Việt Nam sống “tốt đời, đẹp đạo” góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự hoà hợp, thịnh vương trong xã hội Việt Nam theo tinh thần sứ điệp mà Đức Baha’u’llah mang lại là “thống nhất và hoà bình”.

Trong không khí hân hoan đón mừng lễ Giáng sinh lần thứ 200 của Đức Baha’u’llah, tôi mong rằng tất cả các đạo hữu Baha’i Việt Nam đón nhận được những điều tốt đẹp nhất.

Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, gửi Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Baha’u’llah.