Đại hội Baha’i Quốc Tế lần thứ 12 diễn ra tại Haifa, Israel

Vừa qua, Đại hội Baha’i Quốc tế lần thứ 12 đã diễn ra tại Trung tâm Baha’i thế giới, nước Israel. Có khoảng 1300 đại biểu của hơn 160 quốc gia đến tham dự.

Và đại diện cho đoàn Baha’i Việt nam gồm có chín đạo hữu trong Hội đồng Tinh thần Quốc gia:

Các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế Baha’i lần thứ 12 đã bầu cử chín thành viên của Tòa Công lý Quốc tế, Cơ quan Quản trị Quốc tế của Tôn giáo Baha’i.

Các thành viên được đắc cử là các vị: Paul Lample, Chuungu Malitonga, Payman Mohajer, Shahriar Razavi, Stephen Hall, Ayman Rouhani, Stephen Birkland, Juan Francisco Mora và Praveen Mallik. (xem hình bên dưới)

Quý vị có thể xem thêm tại trang web sau: http://news.bahai.org


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan