Những tín đồ Baha’i trong cả nước tham gia cuộc bầu cử đại biểu độc đáo

Bầu cử Baha’i là một thể thức bầu cử tâm linh mang tính chất thiêng liêng thánh thiện, khác biệt hoàn toàn với thể thức bầu cử mà chúng ta thường thấy ở ngoài đời. Sự khác biệt đó thể hiện ở các điểm căn bản sau: Hoàn toàn tâm linh, thánh thiện; không có ứng cử; không có vận động bầu cử; không có sự giới thiệu. Vì không có ứng cử, không có việc giới thiệu và không có chiến địch vận động bầu cử, nên bầu cử Baha’i hàng năm diễn ra rất tâm linh, trật tự và êm ả, không mất nhiều thời gian và tốn kém như ta thường thấy trong các cuộc bầu cử ngoài đời.

Bầu cử Baha’i là nét văn hóa độc đáo trong đời sống cộng đồng của tín đồ Baha’i. Mới đây, các tín đồ trong cả nước tập trung tại các hội nghị khu vực để bầu các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, sẽ diễn ra tại Đà Nẵng trong lễ hội Ridvan, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm nay.

Sau đây là một số hình ảnh tại các địa phương.


Bài viết liên quan