Phim: Hội trại thanh thiếu niên tại Tp.HCM

Hè năm 2020, Học Viện Ruhi Việt Nam đã tổ chức trại hè cho thanh thiếu niên tại Tp.HCM và các khu vực lân cận như Bình Thuận, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ. Những người tham gia đã cùng nhau nghiên cứu các tài liệu được thiết kế để giúp họ suy ngẫm và phân biệt giữa những tác động tích cực và tiêu cực trong cuộc sống của họ, đồng thời thảo luận về cách họ có thể phụng sự người khác và cộng đồng xã hội của họ.


Bài viết liên quan