Phim: Lịch Baha’i là gì?

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844. Mỗi năm theo lịch Baha’i có 19 tháng, mỗi tháng có 19 ngày. Mỗi tháng được đặt tên theo một thuộc tính của Thượng Đế, ví dụ: vinh quang, vĩ đại, hoàn hảo…

Tại sao tôn giáo Baha’i sử dụng lịch riêng của mình? Đặc điểm đặc biệt của nó là gì? Video giới thiệu này giải quyết một số câu hỏi này.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Thẻ:

Bài viết liên quan