Sự thánh thiện và bản chất của bầu cử Baha’i

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i”.

TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI VÀ THƯ VIẾT THEO LỆNH CỦA NGÀI

Vào ngày bầu cử, tất cả các tín hữu phải toàn tâm tham gia vào cuộc bầu cử, trong tinh thần thống nhất và tình thân hữu, hướng tâm hồn mình về với Thượng Đế, dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài và mong mỏi ơn huệ và ơn phò trợ của Ngài.

Thư ngày 27 tháng 2 năm 1923 do Đức Shoghi Effendi viết cho các tín đồ Baha’i ở phương đông- dịch từ tiếng Ba Tư. (1)

Một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi từng cá nhân các đạo hữu, và nhắc lại yêu cầu duy nhất của tôi với tất cả sự vững tin, là hãy nỗ lực hơn nữa trước và trong kỳ đại hội sắp tới, lần này tự giác hơn và vô tư hơn, và hãy cố gắng để thực hiện nhiệm vụ của mình- bầu cử các đại biểu cũng như các vị ủy viên hội đồng cấp quốc gia và địa phương – và chỉ tinh thần thanh khiết như thế mới có thể đạt tới hoài bão tối cao của Đấng Kính Yêu.

Thư ngày 23 tháng 2 năm 1924 do Đức Shoghi Effendi viết cho các tín đồ Baha’i ở Mỹ, đựoc in trong” Nền quản trị Baha’i: Những Thông điệp chọn lọc từ năm 1922- 1932” (rev.ed ), (Wilmette: Baha’i Publishing Trust, 1980) – trang. 65. (2)

Trong khi thực hiện chức năng thiêng liêng này, không có một sự tác động nào, không có một áp lực nào từ bất cứ cơ cấu nào, cho dù là từ Hội đồng Tinh thần Quốc gia, trong bất kỳ tình huống nào có thể làm ảnh hưởng đến những quan điểm của các đại biểu và hạn chế quyền tự do của họ. Các đại biểu phải được hoàn toàn độc lập với bất cứ cơ cấu quản trị nào, phải thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần dứt bỏ tuyệt đối và phải tập trung sự chú ý của mình vào những vấn đề quan trọng và tiêu biểu nhất.

Thư ngày 12 tháng 8 năm 1933 viết theo lệnh của Đức Shoghi Effendi gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Mỹ và Canada, được in trong ” Hội đồng Tinh thần Quốc gia” do Toà Công lý Quốc tế soạn thảo (wilmette: Baha’i Publishing Trust, 1972) – trang 24. (3)

Tính đúng đắn đó phải luôn được thể hiện với tiềm năng gia tăng không ngừng, trong mọi quyết định mà những người đắc cử đại biểu của các cộng đồng Baha’i được giao phó… cho dù họ đánh giá như thế nào về chính năng lực của mình. Điều này cần được minh chứng trong tất cả hành động của các cử tri Baha’i, khi họ thực hiện những quyền và nhiệm vụ thiêng liêng của mình…

Thư ngày 25 tháng 12 năm 1938 do Đức Shoghi Effendi viết cho tín đồ Baha’i Mỹ và Canada, được in trong “ Sự Giáng thế của Nền Công lý Thiêng liêng” (wilmette: Baha’i Publishing Trust, 1984) – trang 26. (4)

TRÍCH THƯ TỪ TOÀ CÔNG LÝ QUỐC TẾ

Trong điều kiện hạn chế về nhân lực, việc đi lại khó khăn và tình trạng dân cư tại địa phương mù chữ được thể hiện ở những mức độ khác nhau tại các quốc gia khác nhau trên thế giới, chúng tôi đã luôn luôn thúc giục các Hội đồng Tinh thần Quốc gia các nơi đó hướng dẫn và giảng dạy cho các đạo hữu về các bước thực hiện đúng đắn Nền Quản trị Baha’i, không chỉ trong những thời gian trước kỳ bầu cử tại địa phương mà phải là trong suốt cả năm, để rồi các đạo hữu sẽ mong đến Thánh lễ Ridvan với quyết tâm theo đúng và nêu cao những nguyên lý đúng đắn của Nền Quản trị Baha’i.

Trích thư ngày 24 tháng 9 năm 1973 gửi một Hội đồng Tinh thần Quốc gia. (5)

Mục đích phải luôn là giáo dục các đạo hữu trong suốt năm để họ nhận thức rằng việc tham gia vào các cuộc bầu cử Baha’i không chỉ là thực hành một nghĩa vụ, mà là một trách nhiệm thiêng liêng, và khi được thực hiện trong tinh thần Baha’i chân chính, sẽ đóng góp cho tính lành mạnh và sự phát triển cộng đồng Baha’i.

Trích biên bản ngày 18 tháng 6 năm 1980 gởi Trung tâm Truyền giáo Quốc tế. (6)

Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan