Categories
Quốc tế

Khánh thành Đền thờ Baha’i tại Norte del Cauca, Colombia

Ngày 22/7/2018 là Lễ Khánh thành Đền thờ Baha’i tại Norte del Cauca, Colombia với khoảng 1.000 người tham dự, trong đó có Đại diện Tòa Công lý Quốc tế, Bà Carmen Elisa de Sadeghian, các quan chức và Kiến trúc sư. Bà Sadeghian đã đọc Thông điệp của Tòa Công lý Quốc tế gởi […]