Thư chúc mừng của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Kỷ niệm 200 năm ngày Giáng sinh của Đức Baha’u’llah, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng tới Hội đồng Tinh thần quốc gia, các Hội đồng Tinh thần địa phương và toàn thể Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam. Toàn văn bức thư như sau:


Trong không khí ấm áp và thắm tình đoàn kết, kỷ niệm 200 năm ngày Giáng sinh của Đức Baha’u’llah, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tôi thân ái gửi tới Hội đồng Tinh thần quốc gia, các Hội đồng Tinh thần địa phương và toàn thể Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc toàn thể Cộng đồng đón Thánh lễ Giáng sinh Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo tổ tôn giáo Baha’i nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các vị lãnh đạo cùng toàn thể tín đồ Tôn giáo Baha’i Việt Nam trong thời gian qua đã luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua các hoạt động chăm lo cuộc sống cho người nghèo, đề cao nền giáo dục, nâng cao dân trí và cổ vũ cho các hoạt động khoa học cũng như các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… Các hoạt động đối ngoại nhân dân, đối thoại, đoàn kết các tôn giáo; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS… đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc và đạo đức của Tôn giáo Baha’i, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam tiếp tục phát huy giáo lý về sự thống nhất và hòa bình của Đức Baha’u’llah để có nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy sự hiểu biết, đoàn kết giữa các tôn giáo, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thư chúc mừng của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, gửi Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam nhân dịp Thánh lễ Giáng sinh của Đức Baha’u’llah.

Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan