Hưởng ứng Tuần lễ Hòa hợp Liên Tôn giáo Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc

Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã tổ chức buổi tọa đàm giữa Đại diện các tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3/2/2016 tại Trung tâm Baha’i nhằm hưởng ứng Nghị quyết GA 11013 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua vào ngày 20/10/2010 về “Tuần lễ Hòa hợp Liên tôn giáo Toàn cầu”.

Cuộc tọa đàm nhằm duy trì và thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ tốt đẹp, thân thiện giữa các tôn giáo, một như cầu thiết yếu cho việc kiến tạo nền hòa bình thế giới và sự thịnh vượng cho nhân loại. Năm nay với chủ đề “Phát triển đời sống tâm linh”.

Trong buổi tọa đàm, đại diện các tôn giáo đã phát biểu, chia sẻ theo quan điểm của tôn giáo mình xoay quanh chủ đề và rồi bầu không khí yêu thương, tôn trọng nhau trong diễn đàn đã kết nối các tâm hồn, nơi mà Thượng Đế ngự trị trong mỗi người sẽ đưa đến sự thống nhất hòa hợp và yêu thương nhau, xóa đi ranh giới chia lìa, lạnh nhạt vì sự thiếu cảm thông do ngăn cách và không đến với nhau. Vì thế nhu cầu về tổ chức các cuộc gặp gỡ nhau, các buổi giao lưu giữa các tôn giáo là cần thiết cho sự cảm thông và hòa hợp.

Rất mong tinh thần của “Tuần lễ Hòa hợp Liên tôn giáo Toàn cầu” sẽ được nhân rộng trong tương lai tại nhiều địa phương, bởi đại diện của các tôn giáo và bởi cả chính quyền các cấp của đất nước Việt Nam – một đất nước thành viên tích cực trong việc thực hiện các Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.


Bài viết liên quan