Baha’i liên kết với Kế hoạch toàn cầu cho sự “Thay đổi thế hệ” về thay đổi khí hậu

NEW YORK, 27/10/2009 – Cộng đồng Baha’i Quốc tế hôm nay tuyên bố rằng Cộng đồng đã trở thành một đối tác trong một chương trình được tài trợ bởi Liên Hiệp Quốc nhằm đẩy mạnh “Sự thay đổi thế hệ” chuyên tâm vào việc thay đổi khí hậu và sự bền vững môi trường.

Chương trình được đồng tài trợ bởi Liên minh các tôn giáo và Bảo tồn thiên nhiên (ARC) và Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) để tìm kiếm sự thăng tiến cho sự thay đổi lối sống nhằm giúp làm chậm lại sự ấm lên toàn cầu và những vấn đề môi trường khác trong thời hạn 7 năm từ năm 2010 đến 2017.

Tahirih Naylor, một Đại diện của Cộng đồng Baha’i Quốc tế tại Liên Hiệp Quốc nói:” Chúng tôi rất vui mừng để liên kết với các tôn giáo khác trên thế giới và với Liên Hiệp Quốc trong sáng kiến đầy cảm hứng để làm thăng tiến sự thay đổi lâu dài trong cách thức mà dân chúng tương tác với môi trường.”

“Ý nghĩa của nỗ lực này là cách thức tận dụng sức mạnh của các cộng đồng tôn giáo – như hệ thống cơ sở của họ và năng lực biến chuyển của niềm tin tôn giáo – để quan tâm đến những vấn đề môi trường ngay tại nền tảng đạo đức của con người.

“Một trong những mục tiêu lâu dài của Tôn giáo Baha’i là làm thăng tiến sự biến đổi tích cực của các cá nhân và cộng đồng và với mục tiêu này chúng tôi đã tài trợ hàng ngàn nhóm học tập, các lớp thiếu nhi, các buổi họp mặt cầu nguyện và các nhóm thanh niên tại hơn 180 quốc gia.

“Chúng tôi trông mong học tập nhiều hơn về các nổ lực của các cộng đồng tôn giáo khác và tin tưởng rằng chúng tôi có thể đóng góp một cách hữu ích cho chương trình đầy hứng thú này.”

Cô Naylor sẽ liên kết với đại diện của các tôn giáo khác vào tuần tới tại Lâu đài Windsor khi mà Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Liên minh các tôn giáo và Bảo tồn thiên nhiên (ARC) được chính thức công bố. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 2-4/11/2009 sẽ làm nổi bậc qua diễn giả chính của sự kiện là Tổng Thu ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và sự chủ trì của Hoàng tử Philip.

Hơn 200 nhà lãnh đạo tôn giáo và thế tục sẽ tham dự sự kiện này và các nhóm tôn giáo sẽ công bố sự cam kết qua các sáng kiến thực tế, như kế hoạch của Baha’i để đáp ứng các thách thức của môi trường toàn cầu. Cô Naylor Đại diện Baha’i cùng với Arthur Lyon Dahl, nguyên phó trợ lý Giám đốc Điều hành Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc, một tác giả và là một chuyên gia nổi tiếng về Đá ngầm San hô và các sinh học đa dạng sẽ cùng tham dự sự kiện tại Lâu đài Windsor.

Cô Naylor ghi nhận rằng Cộng đồng Baha’i Quốc tế đã là một thành viên của Liên minh các tôn giáo và Bảo tồn thiên nhiên (ARC) ngay từ khi nó được thành lập và luôn kiên định tìm kiếm sự hổ trợ cho chương trình của nó về các nổ lực bảo tôn thiên nhiên giữa các tôn giáo.

Cô nói:” Cộng đồng Baha’i trên khắp thế giới đã từ lâu tham gia vào việc làm thăng tiến sự phát triển bền vững và gia tăng các dự án mức độ nhỏ về bảo tồn môi trường thiên nhiên. Và sáng kiến này là vô cùng hứng thú bởi vì cách mà nó tập chú trên các quan điểm cơ bản và những giá trị nằm tại gốc rễ của nhiều vấn đề môi trường của nhân loại.”

Đặc biệt tín đồ Baha’i khắp thế giới được cổ vũ khám phá mối liên hệ giữa con người và môi trường vì nó liên hệ đến các Thánh thư Baha’i và hành động ở mức độ cá nhân và cộng đồng.

Cô nói:” Trong kinh nghiệm của chúng tôi, kết nối tâm hồn của dân chúng với Thánh thư thiêng liêng là cách tốt nhất để cung cấp động lực cho sự biến đổi xã hội và cho hành động. Cũng vậy, tín đồ Baha’i cổ vũ cho sự gắn kết trong hành động phụng sự liên quan đến sự bền vững của môi trường.”

Cô Naylor nói vào lúc này hàng ngàn tín đồ Baha’i tại mỗi nước đang tham gia vào một khung sườn hành động cố kết nhằm làm thăng tiến việc phát triển tinh thần của mỗi cá nhân và các nguồn năng lượng tập thể cho việc phụng sự nhân loại.

Các hoạt động này bao gồm việc học tập có hệ thống về Thánh thư Baha’i tại các nhóm nhỏ để xây dựng năng lực phụng sự; các cuộc họp mặt cầu nguyện nhằm kết nối tâm hồn của những người tham dự với Đấng Sáng Tạo; Các lớp học thiếu nhi láng giềng nhằm cung cấp bài vở cho các cháu để đặt nền tảng cho một đức tính cao thượng và chính trực; và các nhóm nhằm giúp đở thanh thiếu niên để các cháu có thể lều lái qua một giai đoạn quyết định của cuộc đời và trở nên mạnh mẽ để hướng năng lực của các cháu cho sự thăng tiến nền văn minh.

Cộng đồng Baha’i Quốc tế là một tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế đại diện cho các cộng đồng Baha’i trên khắp thế giới mà các tín đồ đến từ mọi nền tảng về kinh tế xã hội, văn hóa, nghề nghiệp, đạo đức và trãi rộng khoảng 100.000 địa phương tại khắp các nước.

Liên minh các tôn giáo và Bảo tồn thiên nhiên (ARC) là một tổ chức thế tục, giúp các tôn giáo lớn trên thế giới phát triển những chương trình riêng của họ về môi trường, dựa trên giáo lý cốt lõi, niềm tin và cách thực hành. Tổ chức này được Thái tử Philip thành lập vào năm 1995, thành viên của tổ chức này bao gồm 11 tôn giáo chính trên thế giới.


Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan