Phim: Hội nghị Chung tay xây dựng cộng đồng thịnh vượng

Vào năm 2022, một làn sóng hội nghị đã quét qua toàn cầu, tập hợp những người có thiện chí của nhân loại để tham khảo ý kiến về cách họ có thể truyền năng lượng và mong muốn thúc đẩy sự đoàn kết và phục vụ đồng bào của họ nhằm giải quyết các nhu cầu của xã hội. Các cuộc tụ họp ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế đang tạo điều kiện cho những người tham gia hiểu rõ hơn từ kinh nghiệm trong các hoạt động xây dựng cộng đồng Baha’i, các sáng kiến được thực hiện vì hành động xã hội và nỗ lực đóng góp cho các diễn ngôn phổ biến.

Một phần của loạt các hội nghị toàn cầu

Các Hội nghị nuôi dưỡng văn hóa hòa bình, đóng góp vào sự tốt đẹp của xã hội. Một làn sóng các hội nghị đang diễn ra khắp địa cầu mang những người chúc phúc cho nhân loại đến với nhau để hội ý về cách họ có thể biến năng lượng và khát vọng của mình để thúc đẩy sự thống nhất và phụng sự mọi người bằng cách đáp ứng nhu cầu của xã hội nơi họ sống. Những người tham dự đang thấy hy vọng được hồi sinh đối với năng lực vị tha của nhân loại và họ đang cảm nhận được mối dây yêu thương cùng tình bằng hữu với người khác trong một nỗ lực toàn cầu hướng tới sự tốt đẹp hơn của xã hội.

Các hội nghị nỗ lực vì sự tốt đẹp hơn của nhân loại. Khi làn sóng các hội nghị toàn cầu tiếp tục di chuyển khắp thế giới ngày càng nhiều người đang ý thức về những khả năng cho việc nuôi dưỡng sự thống nhất và phụng sự xã hội cùng với những người hàng xóm và bạn hữu.

Dùng nghệ thuật để quảng bá tình yêu thương

Khi những làn sóng các hội nghị khắp toàn cầu đang tiếp diễn, những màn trình diễn nghệ thuật nổi bật lên từ những cuộc tụ họp này đang truyền tải một khát khao thiết yếu của linh hồn con người: nhu cầu tìm kiếm sự hoà hợp và phụng sự xã hội vị tha. Thông qua những tác phẩm nghệ thuật này, những người tham gia ở địa phương tại hầu hết mọi nơi trên thế giới đang khám phá những khái niệm tâm linh sâu sắc như sự công bằng, hoà bình và thống nhất.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan