Thanh niên dẫn đầu về phát triển tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc

Một phái đoàn thanh niên đã hội ý về trách nhiệm của họ trong việc xây dựng xã hội hòa bình và công bằng trong một cuộc thảo luận được tổ chức bởi Cộng đồng Baha’i Quốc tế.

Trong một loạt các cuộc thảo luận năng động được tổ chức bởi Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC), một phái đoàn thanh niên đã hội ý về trách nhiệm của họ trong việc xây dựng xã hội hòa bình và công bằng, cùng xác định lại bản chất lãnh đạo và quyền lực. Bối cảnh là một hội nghị thường niên lớn của Liên Hiệp Quốc được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 7.

Có thể làm sao để trách nhiệm làm việc cho sự cải thiện thế giới không chỉ là công việc của một vài chuyên gia và những người chuyên môn mà là quyền của tất cả mọi người – sự diễn đạt về ý nghĩa của con người là gì?

Câu hỏi này là trong tâm trí của đạo hữu Liam Stephens, một đại biểu của Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) và là tham luận viên đến từ Hà Lan.

Ông Stephens nói với các thành viên tham dự hội đồng rằng: “Suy nghĩ theo cách này cho phép mọi thứ chúng ta thực hiện như -việc làm, việc học tập, cuộc sống gia đình – để đưa chúng ta đến một xã hội hòa bình và công bằng. Nó cho phép chúng ta thấy rằng tất cả mọi người có một đóng góp đặc biệt để làm cho công việc này, “

Các đại biểu của Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) tham dự Diễn đàn chính trị cấp cao năm 2018 của Liên Hiệp Quốc đã kết hợp các đại diện từ các tổ chức đang cộng tác trong một loạt các hội thảo đoàn của Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) tập trung vào những đóng góp mà những người trẻ tuổi có thể đạt được trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu, được gọi là Chương trình Nghị sự năm 2030. Diễn đàn là cuộc họp mặt của các quốc gia thành viên của LHQ và những người khác để đánh giá tiến độ hướng tới việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs); cùng với Diễn đàn, các tổ chức phi chính phủ như Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) đã tổ chức các sự kiện liên quan. Ba đoàn hội thảo đã khám phá sức mạnh vốn có trong sự đa dạng, xây dựng các xã hội hòa bình và sôi nổi, và xây dựng năng lực cho việc chuyển đổi đời sống cộng đồng.

Khi những người trẻ tham gia đầy đủ hơn trong cuộc sống của xã hội, họ bắt đầu khám phá những vấn đề cơ bản về cách nào để xã hội tiến bộ và những gì có thể thúc đẩy hoặc cản trở sự tiến bộ. Những người tham gia trong các đoàn hội thảo của Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) lưu ý rằng xã hội tiến bộ đòi hỏi phải xây dựng năng lực cho sự thay đổi có ý nghĩa trong số lượng người ngày càng lớn hơn.

Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào các cách tiếp cận mới đối với vai trò lãnh đạo, dựa trên sự hiểu biết mang tính xây dựng hơn về quyền lực và thẩm quyền.

Đạo hữu Emmanuel Zapata Caldas, một đại biểu và tham luận viên của Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) đến từ Colombia giải thích: “Khi các khái niệm được kế thừa về việc thống trị và kiểm soát bị bỏ lại phía sau và sức mạnh về sự hợp tác và đoàn kết của tư tưởng và hành động được nắm lấy, là những khả năng vốn có ở lứa tuổi thanh niên và có thể được hướng tới những lợi ích chung”.

Ông Zapata Caldas nói: Những người trẻ tuổi phát triển khả năng xác định các lực lượng tích cực và tiêu cực ở công việc trong cộng đồng của họ; họ dựa vào sức mạnh của hội ý để đưa ra những quyết định tập thể khôn ngoan; và mong muốn sâu sắc nhất của họ là phục vụ xã hội một cách vị tha (luôn nghĩ đến người khác).

Nói chuyện với những người trẻ mong muốn dẫn dắt các quá trình thay đổi xã hội, tham luận viên Bà Upasana Chauhan, đại diện của Liên Hợp Quốc cho chiến dịch Man Up (là chiến dịch mà những người trẻ cùng đứng lên góp tiếng nói cho việc thay đổi xã hội nhằm chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái), đã thúc giục họ mang những người khác đi cùng trong công việc: “Một nhà lãnh đạo không phải là người chỉ một mình đi trước, nhưng là người làm cho toàn bộ cả nhóm cũng đi trước như mình” bà lưu ý. “Khi bạn đi trước người khác 10 bước, hãy dành 15 phút vào cuối ngày để đưa người đó theo cùng đến bất kỳ tình huống nào là đang giúp bạn học hỏi và thăng tiến.”

Những người tham gia cũng thảo luận về ý nghĩa của khái niệm rằng nhân loại giống như một cơ thể con người được liên kết với nhau, một chủ đề trung tâm trong suốt giáo lý Baha’i, đánh giá cao nhiều mối quan hệ kết nối giữa các dân tộc trên thế giới.

Một người trẻ trẻ trong nhóm hội thảo đến từ Afghanistan – Bahman Shahi, một đại biểu từ tổ chức Nghiên cứu về Nền tảng Chung của việc xây dựng hòa bình – ghi nhận tầm quan trọng của mối gắn kết ấy trong xã hội đương đại cũng như tương lai, bằng cách đề cập đến một bài thơ kinh điển: “Bài thơ nói về cách nào mà con người chỉ là một cơ thể và khi một phần nào đó bị đau, thì toàn bộ cơ thể cũng bị đau. Đây là những gì thế giới cần phải nhận ra. “

Một người tham gia chủ đề quan trọng khác được thảo luận là nhận dạng, khám phá xem các quan niệm nào về bản thân có thể tạo ra cảm giác đoàn kết và thống nhất trong khi các quan niệm khác có thể nâng cao ý thức về sự khác biệt và thúc đẩy sự chia rẻ. Tất cả ba sự kiện trong chuỗi tìm cách khám phá cách để xây dựng nền tảng cho ý thức về sự nhận dạng được chia sẻ.

Đạo hữu Sapira Rameshfar, đại diện của Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) và là một trong những người tổ chức của chuổi sự kiện đã giải thích: “Trong những khía cạnh thiết yếu của cuộc sống – trong khả năng của mỗi con người để mơ ước, để suy nghĩ, để tạo ra; trong lòng khao khát của mọi trái tim để tìm hạnh phúc, để phát triển, để kết nối với những người khác – chúng ta không có sự phân biệt.”


Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan