Phim: Nguyên lý Baha’i về việc bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

Tôn giáo Baha’i được hình thành cách nay 175 năm, là một tôn giáo mang giáo lý đến với nhân loại trong thời đại trưởng thành ngày nay. Các nguyên lý tâm linh mà Thượng Đế mặc khải qua Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo Tổ của Tôn giáo Baha’i là những phương thuốc để cứu chữa cho những căn bệnh của thời đại. Môi trường đang bị xâm hại, biến đổi khí hậu đang gia tăng ngày càng tồi tệ là những căn bệnh của thời đại mà nhân loại đang phải đối mặt. Vì thế Baha’i cung cấp một loạt các giải pháp để giải quyết vấn đề này.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan