Vai trò của Hội đồng Tinh thần Quốc gia

Việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội sẽ do Hội đồng Tinh thần Quốc gia sắp mãn nhiệm đảm trách và quyền quyết định xem ai có đặc ân bầu cử cũng nằm trong tay Hội đồng Tinh thần Quốc gia…

Đọc thêm

Tham gia vào bầu cử

Các Hội đồng Tinh thần Địa phương sẽ được các tín đồ bầu trực tiếp, và mọi tín hữu từ 21 tuổi trở lên, không những không đứng ngoài và có thái độ lãnh đạm, thờ ơ, mà còn coi đó là nhiệm vụ thiêng liêng phải tham gia một

Đọc thêm

Không có đề cử

Tôi cảm thấy rằng việc đề cử các cá nhân trước cuộc bầu cử sẽ khiến người ta hiểu sai và gây ra những khoảng cách. Cái mà đạo hữu cần làm là phải kết bạn thật thân thiết với nhau, trao đổi quan điềm, gặp gỡ tự do và

Đọc thêm

Phẩm chất của những người được chọn bầu

Cần quan tâm sâu sắc đến khả năng thực sự và những thành đạt hiện tại của tín đồ và chỉ chọn người có phẩm chất tốt nhất, cho dù họ là nam hay nữ, bất kể địa vị xã hội, để bầu vào cương vị mang trọng trách đặc

Đọc thêm