Categories
Quốc tế

Quan điểm phát triển của Baha’i về đối thoại liên tôn

OSLO, Na Uy – Các cuộc họp mặt liên tôn quốc tế gần đây làm nổi bật sự nhận thức ngày càng tăng trên thế giới. Nhiều chủ thể xã hội đang nhìn thấy trong cuộc đối thoại liên tôn giáo một tiềm năng mới để hướng đến sức mạnh mang tính xây dựng của […]

Categories
Quốc tế

Thanh niên dẫn đầu về phát triển tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc

Trong một loạt các cuộc thảo luận năng động được tổ chức bởi Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC), một phái đoàn thanh niên đã hội ý về trách nhiệm của họ trong việc xây dựng xã hội hòa bình và công bằng, cùng xác định lại bản chất lãnh đạo và quyền lực. Bối […]

Categories
Trong nước

Ngày Tôn giáo Hoàn cầu: Tạo sự thống nhất giữa các tôn giáo

Ý NGHĨA Khởi đầu từ Thánh thư Baha’i: ”Tôn giáo phải là nguyên nhân của tình yêu và sự hòa hợp, là sợi dây thống nhất tất cả nhân loại vì tôn giáo là một thông điệp của hòa bình và thiện chí mà Thượng Đế ban cho loài người.” và “Tôn giáo là phương […]

Categories
Trong nước

Hưởng ứng Tuần lễ Hòa hợp Liên Tôn giáo Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc

Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã tổ chức buổi tọa đàm giữa Đại diện các tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3/2/2016 tại Trung tâm Baha’i nhằm hưởng ứng Nghị quyết GA 11013 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua vào ngày 20/10/2010 về “Tuần lễ Hòa hợp […]

Categories
Trong nước

Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam phát biểu về biến đổi khí hậu

Chia sẻ về cuộc họp trù bị — Hội nghị “Phát huy vai trò của các tôn giáo tại Việt Nam tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu” do Ủy ban Trung ương MTTQVN và tổ chức Bắc Âu NCA VN phối hợp tổ chức tại khách sạn Hương Giang, Thành phố Huế vào […]