Bản tin và thông điệp

BÀI MỚI NHẤT
Bản tin Baha'i Việt Nam

Thư tháng 240

Quý vị có thể xem thư tháng tại đường dẫn sau: Thư tháng 240, ngày 7 tháng 9

Đọc thêm

Tin tức và sự kiện

BÀI MỚI NHẤT
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 9

Tường thuật Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 9

TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9 Ngày 23-25 /04/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 9 vào ngày 23-24-25/04/2016 tại Tp Hồ Chí Minh. Hiện diện tại

Đọc thêm

Naw-ruz card

Bài giảng Mừng Lễ Naw-Ruz 173 (Năm mới Baha’i)

MỪNG NAW-RUZ 173 MỪNG TẾT BAHA’I 20/3/2016 Kính thưa Quý vị, Nhân dịp Mừng Thánh Lễ Naw-Ruz (Tết Baha’i) năm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe và nghiên cứu về chủ đê “Tìm kiếm tri thức về Thượng Đế”, mà Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo Tổ của Tôn giáo Baha’i

Đọc thêm

Phim và hình ảnh

BÀI MỚI NHẤT
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 9

Hình ảnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9

Vài hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, vào ngày 23-25/04/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Đọc thêm