Bản tin và thông điệp

Tin tức và sự kiện

BÀI MỚI NHẤT
Dai hoi Dai bieu la 9 (4)

TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9

TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9 Ngày 23-25 /04/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 9 vào ngày 23-24-25/04/2016 tại Tp Hồ Chí Minh. Hiện diện tại

Đọc thêm

Phim và hình ảnh

BÀI MỚI NHẤT
Một nhóm thiếu niên Đà Nẵng làm sạch khu làng giêng

Hình ảnh: Một nhóm thiếu niên chăm sóc môi trường sống

Một nhóm thiếu niên tại Đà Nẵng phụng sự bà con làng xóm bằng cách chăm sóc môi trường sống tại địa phương của mình.

Đọc thêm