Các tôn giáo chính trên thế giới trình bày kế hoạch hành động để bảo vệ môi trường

Tôn giáo Baha'i là trong số các Đại diện cho các tôn giáo lớn trên thế giới đã tụ họp vào hôm qua tại Lâu đài lịch sữ Windsor tại Anh Quốc để chính thức đưa ra một loạt các chương trình hành động gắn kết cộng đồng các tôn

Đọc thêm