Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Nhận lời mời của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã cử 3 đại biểu gồm Chủ tịch, Tổng Thư ký và một thanh niên tham dự Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò của các tôn

Đọc thêm

Baha’i Lunda khảo sát tương lai của xã hội họ

Hàng trăm thành viên của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i thuộc dân số của Lunda đã họp mặt tại Vùng Tây Bắc Zambia vào ngày 24/7/2015 để kỷ niệm lịch sử của họ và thảo luận về đóng góp của họ cho sự phát triển của dân chúng họ.

Đọc thêm