Categories
Nguyên lý Phim và hình ảnh Quốc tế

Phim: Ánh Bình Minh

Phim “Ánh Bình Minh” được làm nhân kỷ niệm 200 năm Giáng sinh Đức Bab – Đấng tiền phong của Tôn giáo Baha’i, Ngài loan báo và dọn đường cho sự xuất hiện của Đức Baha’u’llah.

Categories
Trong nước

“Ngày Hòa hợp Tôn giáo” được tổ chức tại Tp.HCM

Năm nay do Tuần lễ Hòa hợp Tôn giáo Hoàn cầu của Liên Hiệp Quốc rơi vào đúng ngày Tết Nguyên đán Truyền thống nên Cộng đồng Tôn giáo Baha’i không thể tổ chức buổi tọa đàm giữa Đại diện các tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm hưởng ứng Nghị quyết GA […]

Categories
Quốc tế

Quan điểm phát triển của Baha’i về đối thoại liên tôn

OSLO, Na Uy – Các cuộc họp mặt liên tôn quốc tế gần đây làm nổi bật sự nhận thức ngày càng tăng trên thế giới. Nhiều chủ thể xã hội đang nhìn thấy trong cuộc đối thoại liên tôn giáo một tiềm năng mới để hướng đến sức mạnh mang tính xây dựng của […]

Categories
Nguyên lý Phim và hình ảnh Quốc tế

Phim: Ánh sáng cho thế giới

Phim “Ánh sáng cho thế giới” được làm nhân kỷ niệm 200 năm Giáng sinh Đức Baha’u’llah – Đấng Sáng lập Tôn giáo Baha’i.

Categories
Trong nước

Ngày Tôn giáo Hoàn cầu: Tạo sự thống nhất giữa các tôn giáo

Ý NGHĨA Khởi đầu từ Thánh thư Baha’i: ”Tôn giáo phải là nguyên nhân của tình yêu và sự hòa hợp, là sợi dây thống nhất tất cả nhân loại vì tôn giáo là một thông điệp của hòa bình và thiện chí mà Thượng Đế ban cho loài người.” và “Tôn giáo là phương […]

Categories
Trong nước

Hưởng ứng Tuần lễ Hòa hợp Liên Tôn giáo Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc

Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã tổ chức buổi tọa đàm giữa Đại diện các tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3/2/2016 tại Trung tâm Baha’i nhằm hưởng ứng Nghị quyết GA 11013 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua vào ngày 20/10/2010 về “Tuần lễ Hòa hợp […]