Đền thờ Baha’i tại Colombia đang xây dựng

Tại Norte del Cauca, Đền thờ Baha’i cấp địa phương đang được vươn cao. Khi mỗi ngày trôi qua, hình dạng của Đền thờ trở nên khác biệt hơn, báo hiệu việc sắp hoàn thành phần thượng tầng của Đền thờ cho vùng này.

Đọc thêm