Đền thờ Baha’i tại Colombia đang xây dựng

Tại Norte del Cauca, Đền thờ Baha’i cấp địa phương đang được vươn cao. Khi mỗi ngày trôi qua, hình dạng của Đền thờ trở nên khác biệt hơn, báo hiệu việc sắp hoàn thành phần thượng tầng của Đền thờ cho vùng này.

Đọc thêm

Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm 200 năm Thánh lễ Giáng sinh Đức Baha’u’llah

Ngày 22/10, tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã tổ chức Kỷ niệm 200 năm ngày Giáng sinh của Đức Baha’u’llah. Trước đây, những đại diện Cộng đồng tôn giáo Baha’i La Gi đã đến thăm Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận.

Đọc thêm