Tin tức hoạt động

Trong những năm qua, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tổ chức và tham gia nhiều sự kiện trên khắp đất nước nhằm xây dựng cộng đồng và chia sẻ quan điểm Baha’i về các vấn đề chung.

Tin tức về một số sự kiện này được hiển thị dưới đây. Chúng tôi nhiệt liệt mời bạn liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các hoạt động của cộng đồng Baha’i.