Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Nhận lời mời của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã cử 3 đại biểu gồm Chủ tịch, Tổng Thư ký và một thanh niên tham dự Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò của các tôn

Đọc thêm

Các tôn giáo chính trên thế giới trình bày kế hoạch hành động để bảo vệ môi trường

Tôn giáo Baha'i là trong số các Đại diện cho các tôn giáo lớn trên thế giới đã tụ họp vào hôm qua tại Lâu đài lịch sữ Windsor tại Anh Quốc để chính thức đưa ra một loạt các chương trình hành động gắn kết cộng đồng các tôn

Đọc thêm

Baha’i liên kết với Kế hoạch toàn cầu cho sự “Thay đổi thế hệ” về thay đổi khí hậu

Cộng đồng Baha'i Quốc tế hôm nay tuyên bố rằng Cộng đồng đã trở thành một đối tác trong một chương trình được tài trợ bởi Liên Hiệp Quốc nhằm đẩy mạnh “Sự thay đổi thế hệ” chuyên tâm vào việc thay đổi khí hậu và sự bền vững môi

Đọc thêm