Hãy tìm hiểu thêm về Cộng đồng Baha'i Đà Nẵng.

Giao lưu bóng đá cùng các Tôn giáo bạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng tổ chức Giải bóng đá giao lưu giữa các tôn giáo trên địa bàn thành phố. Được sự thống nhất từ phía các đạo hữu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i (tại Đà

Đọc thêm