Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 179 (2022–2023)

NIÊN LỊCH BAHA’I 179 (2022-2023) Ngày Baha’i Ngày Dương lịch Các Lễ 19 Ngày: Baha (Huy hoàng) 1 Baha 21/03/2022 Jalal (Vinh quang) 1 Jala 09/04/2022 Jamal (Mỹ lệ) 1 Jamal 28/04/2022 ‘Azamat (Vĩ đại) 1 ‘Azamat 17/05/2022 Nur (Ánh sáng) 1 Nur 05/06/2022 Rahmat (Từ bi) 1 Rahmat 24/06/2022 Kalimat (Thánh ngôn) 1 Kalimat […]

Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 178 (2021–2022)

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.

Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 177 (2020–2021)

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.

Categories
Nguyên lý Phim và hình ảnh Quốc tế

Phim: Ánh Bình Minh

Phim “Ánh Bình Minh” được làm nhân kỷ niệm 200 năm Giáng sinh Đức Bab – Đấng tiền phong của Tôn giáo Baha’i, Ngài loan báo và dọn đường cho sự xuất hiện của Đức Baha’u’llah.

Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 176 (2019–2020)

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.

Categories
Nguyên lý

Hai Đấng Biểu Hiện song hành

Đức Abdul-Baha nói tới việc giải thích các bằng chứng truyền thống có trong các Thánh Kinh. Ngài nhắc rằng người tầm đạo cần có một số phẩm chất nhất định. Trước hết, phải công bằng và thoát khỏi mọi sự ngoài Thượng Đế, lòng người ấy phải hoàn toàn hướng về chân trời tối […]

Categories
Nguyên lý Phim và hình ảnh Quốc tế

Phim: Ánh sáng cho thế giới

Phim “Ánh sáng cho thế giới” được làm nhân kỷ niệm 200 năm Giáng sinh Đức Baha’u’llah – Đấng Sáng lập Tôn giáo Baha’i.

Categories
Nguyên lý

Vai trò của Hội đồng Tinh thần Quốc gia

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i”. TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI HOẶC THEO LỆNH ĐỨC SHOGHI EFFENDI Việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội sẽ do Hội đồng […]

Categories
Nguyên lý

Tham gia vào bầu cử

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i”. TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI Các Hội đồng Tinh thần Địa phương sẽ được các tín đồ bầu trực tiếp, và mọi tín hữu từ 21 […]

Categories
Nguyên lý

Không có đề cử

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i”. TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI VÀ THƯ VIẾT THEO LỆNH ĐỨC SHOGHI EFFENDI Tôi cảm thấy rằng việc đề cử các cá nhân trước cuộc bầu […]